Dessverre

Vi har stengt...

Den 2. november postet vi følgende på vår facebook-side:

Det er med tunge skritt, og en tåre i øyekroken at To Tårn Bryggeri dessverre er blitt tvunget til å gå til skifteretten.
Årsaken er sammensatt - og vi kan ikke peke på en enkelt årsak - men i sum har det gitt oss for store kostnader, og for lave inntekter dessverre.
Vi vil benytte anledningen til å takke til våre lojale kunder. Uten dere hadde vi ikke vært i stand til å være med på det eventyret i 6 år - som nå dessverre er over.
Vi vil rette en beklagelse til de av våre leverandører som taper penger. Dette var selvfølgelig aldri intensjonen.
Til slutt vil vi oppfordre alle der ute til å fortsatt drikke øl fra gode trønderske småskalaprodusenter. Det produseres fantastisk mye godt øl i Trøndelag, og la oss håpe at andre bryggerier i vår region slipper å lide samme skjebne som oss.

En fase er over.
Trøndelag har ikke lengre Norges eneste gravitasjonsbryggeri.
For oss er dette trist, og bare trist.

Vi håper dere blir med oss på å ta en øl i kveld - til minne om den tiden vi har hatt. Et gravøl, for å hedre bygningen, ideen, konseptet og det arbeidet som er lagt ned der.
La ølet gjerne være trøndersk. Helst småskala. Gravitasjonsbrygget ville jo vært topp!

Takk for oss!