Tiltak for redusert strømpris

Strøm 

Vi er alle vant til å bruke strøm. Flere og flere av oss tenker ikke på hvor mye strøm vi bruker fordi det vi bruker, som bruker strøm, er en så naturlig del av vårt daglige virke at vi ikke tenker på det. Se for deg hvor mye penger som går med på å lade telefoner, vaske, se på TV, bruke frysere, osv. Når vi først begynner å tenke på hvor mye som bruker strøm ser vi at alt det vi gjør og alt det vi bruker faktisk bruker strøm. I så måte er det et stort potensial å redusere denne strømbruken. En av de aller enkleste måtene å gjøre noe med strømmen på er ved å lage t budsjett eller et oppsett på hvordan vår strøm brukes. Her vil du se hva som bruker hvor mye. 

Kostnad 

Som vi har sett ovenfor er det veldig mye som bruker strøm og veldig mye som kanskje på best mulig måte er drevne av strøm. Når det er så mye som bruker strøm er det også viktig at du har en oversikt over hva denne strømmen er. Vi nevnte ovenfor et strømregnskap eller en oversikt over hvor mye strøm du bruker. Dette er en veldig god ide for å få oversikt over hvor mye strøm du bruker. Du trenger ikke grave så veldig ned å tall per enhet, men når du setter opp en oversikt over hvor mye strøm du bruker er det greit å starte med hvor mange kWh du faktisk bruker per døgn. Dette vil vise deg hvor mye penger du bruker. Når du deretter ser på alt som bruker strøm kan du veldig enkelt bruke tid og krefter på å redusere strømbruken per hver enkelt enhet. Strøm er enkelt ganske lett. Jo mindre strøm du bruker jo mindre penger bruker du på strøm. I så måte er sparetiltak veldig viktige. 

Sparetiltak

Strøm er som sagt en veldig enkel greie. Du betaler for det du bruker og jo mindre du bruker jo bedre er det for deg. Det som er viktig å huske på når det kommer til billig strøm er at du kan opprettholde de samme funksjonene selv om du sparer. Her er det sparetiltak som er viktige og hjelper deg fra å bruke mer strøm. Har du en gammel vaskemaskin vil den bruke mer strøm og mer vann enn en ny vaskemaskin. Noen ganger kan det være smart å oppgradere tingene sine for å få ting noe bedre. Trenger du å jobbe litt mer med rutiner hjemme er dette også en god vei til å spare penger på strømmen. Du trenger for eksempel ikke å ha det så varmt hjemme på dagen når du ikke er hjemme. Det er mye som kan gjøres bedre. Noen av disse tingene har med deg å gjøre, mens andre har med de som er rundt deg å gjøre.